Duyên Hay Nghiệt – Chương 10

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan

Nguyên tiêu đã qua mấy ngày rồi, người trong Nhật Nguyệt Sơn Trang vẫn còn bàn luận tài đánh đàn của tam thiếu phu nhân. Thêm

Duyên Hay Nghiệt – Chương 9:

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan

Sáng hôm sau. Thêm

Đôi lời tâm sự

Thời gian trôi qua nhanh thật. Thêm

Duyên Hay Nghiệt – Chương 8

Mấy ngày hôm nay, ngoài việc mỗi sáng đến An Tĩnh Viện vấn an Thái thái, Lâm Thanh Thanh liền trở về Mai Hoa viện, trồng hoa, và một ít dược thảo. Thêm

Duyên Hay Nghiệt – Chương 7

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan
c7
Chương 7:
Hôn mê một ngày một đêm, cuối cùng Lâm Thanh Thanh cũng tỉnh lại, Thêm

Duyên Hay Nghiệt – Chương 6

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan.

***

Chương 6 : Phong ba chỉ mới bắt đầu Thêm

Duyên Hay Nghiệt – Chương 5

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan.

***

Cuối cùng , Lâm Thanh Thanh vì phụ thân, đồng ý theo Tố Cô về  Nhật Nguyệt Sơn Trang. Thêm

Duyên Hay Nghiệt – Chương 4

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan

***

Tại Giang Nam Thêm

Duyên Hay Nghiệt – Chương 3

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan

Trên giang hồ xuất hiện một  người gọi là  “ vô ảnh nương tử” Thêm

Chuyết Phu Phù Dung Thê – Chương 2

Tác giả : Mai Bối Nhi

Converter : Meoconlunar

Editor : Thiên Sơn Tuyết Lan

Mười ngày sau —

Vì thể diện của Lệ Hương Đồng, trong thời gian ngắn nhất Thạch Diệu Quân mời bà mối tới, y theo truyền thống tập tục: “Nạp thái”, “Vấn danh”, “Nạp cát”, “Nạp chinh” đến “Thỉnh kì”, có thể nói là gióng trống khua chiêng hoàn thành mỗi một nghi thức, muốn làm cho dân chúng toàn thành đều biết đến Lệ gia đại tiểu thư xuất giá. Thêm

Previous Older Entries

Blog Stats

  • 33,861 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 28 other followers